CO - aUTHOR  |  PERFORMER

 
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2018 - 

The Meeting II

INFO

GALLERY

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2017 - 

I N D I C E

INFO

GALLERY

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2016 - 

To the Last

INFO

GALLERY

VIDEO

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2011 - 

InBeTwin

INFO

GALLERY

VIDEO

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2018 - 

Magnolia and Strangers

INFO

GALLERY

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2016 - 

APEX

INFO

GALLERY

VIDEO

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2014 - 

Bodies in Motion Impro Lab

INFO

GALLERY

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2010 - 

Touch Down

INFO

GALLERY

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2018 - 

Shelter

INFO

GALLERY

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2016 - 

Salt Puzzles

INFO

GALLERY

VIDEO

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2013 - 

Lexic-on

INFO

GALLERY

VIDEO

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2014 - 

Lucia, Giovanni, Cecilia

INFO

GALLERY

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2011 - 

Episode IV

INFO

GALLERY

 

PERFORMER

VIDEO WORKS

 
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2015 - 

Across a troubled world

INFO

VIDEO

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

 

- 2015 - 

Koimo

INFO

GALLERY

VIDEO